Etnosektarianizm i trybalizm w Iraku. Bezpieczeństwo a tożsamość

09.01.2024 | Review nr 49

Home 5 THINKTANK REVIEW 5 Review nr 49 5 Etnosektarianizm i trybalizm w Iraku. Bezpieczeństwo a tożsamość


Witold Repetowicz

Akademia Sztuki Wojennej

 

 width= 

Książka Witolda Repetowicza „Etnosektarianizm i trybalizm w Iraku. Bezpieczeństwo a tożsamość” to kompleksowa analiza złożonej interakcji między różnymi wymiarami tożsamości w Iraku oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i pozycję geopolityczną tego kraju. Repetowicz jest ekspertem w sprawach Bliskiego Wschodu, terroryzmu oraz geopolityki. W swoim dziele czerpie z bogatego doświadczenia, w tym z pracy korespondenta w Syrii i Iraku. Dzięki temu Czytelnik ma okazję zagłębić się w skomplikowaną dynamikę kształtującą krajobraz etniczny i polityczny całego regionu.

 

 

Praca składa się z siedmiu rozdziałów i rozpoczyna się od wprowadzenia do koncepcji tożsamości i sektarianizmu. Następnie Autor omawia modele polityczne tożsamości w świecie arabskim i muzułmańskim, sytuację geopolityczną Iraku jako strategicznego kraju na Bliskim Wschodzie oraz rolę identyfikacji szyickiej, kurdyjskiej i sunnickiej w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Ostatni rozdział zawiera rozważania na temat perspektyw ewolucji pozycji geopolitycznej i bezpieczeństwa kraju nad Eufratem i Tygrysem.

Analiza Repetowicza opiera się na znajomości historii i bieżących wydarzeń w regionie. Jego wcześniejsze prace, takie jak „Nazywam się Kurdystan” i „Allah Akbar, wojna i pokój w Iraku” pokazują zaangażowanie Autora w zrozumienie ducha i realiów Bliskiego Wschodu. To sprawia, że otrzymujemy intrygujący wgląd w życie poszczególnych społeczności w strefach bliskowschodnich konfliktów.

W „Etnosektarianizmie i trybalizmie w Iraku” Repetowicz podkreśla silne poczucie irackiej tożsamości narodowej, zaprzeczając często spotykanemu poglądowi na temat Iraku jako sztucznego państwa jej pozbawionego. Podejście to ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia błędów w ocenie przyczyn i potencjalnych konsekwencji konfliktu szyicko-sunnickiego, zwłaszcza w odniesieniu do trwałości irackiej państwowości. Warto zaznaczyć, że Autor próbuje także w swojej pracy snuć scenariusze rozwoju sytuacji w Iraku, uwzględniając jego niełatwą specyfikę.

Ta książka może być wartościowym źródłem wiedzy dla każdego zainteresowanego Bliskim Wschodem, złożonością irackiej mozaiki etnicznej i religijnej oraz jej implikacjami dla bezpieczeństwa regionalnego. Wiemy zaś, że ta część świata zawsze miała i ma wpływ na nasze własne bezpieczeństwo w Europie.

Opublikowano 05.01.2024