Rewolucja nieuchronna i opłacalna dla wszystkich

10.01.2024 | Review nr 49

Home 5 THINKTANK REVIEW 5 Review nr 49 5 Rewolucja nieuchronna i opłacalna dla wszystkich

opublikowano 09.01.2024

 

W obliczu obecnych wyzwań, jakimi są zmiany klimatyczne, napięcia polityczne i zawirowania gospodarcze, transformacja energetyczna staje się sprawą kluczową dla przyszłości biznesu i społeczeństw. Ten trend to nie tylko kwestia ekologiczna, ale także ekonomiczna. Poza tym jest to odpowiedź na konsekwencje wojny w Ukrainie, rosnące koszty energii i potrzebę zrównoważonego rozwoju.

W Polsce, tak jak i w innych częściach świata, transformacja energetyczna jest procesem nieuchronnym i porównywalnym do rewolucji cyfrowej. Zmiana ta jest nie tylko koniecznością, ale także szansą na szybszy rozwój nowych technologii i zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Przy rosnącej świadomości wartości odnawialnych źródłach energii (OZE) i ich potencjału firmy oraz gospodarstwa domowe coraz śmielej inwestują w rozwiązania pozwalające na redukcję kosztów oraz zwiększenie niezależności energetycznej.

 

Czas na energetykę lokalną

Transformacja energetyczna to nie tylko oszczędności finansowe. Inwestycje w OZE, takie jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, pozwalają na zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców energii. W Polsce firmy, które przeszły tę transformację, wykazują się znacznymi oszczędnościami i są wzorem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw. Transformacja energetyczna jest odpowiedzią na globalne wyzwania ekologiczne, ale przede wszystkim to racjonalny wybór ekonomiczny. W dobie wzrostu cen energii i gazu, a także rosnącej niepewności geopolitycznej, inwestycje w zrównoważone źródła energii stają się kluczowym elementem strategii biznesowej.

W Polsce istnieje realna perspektywa, by krajobraz energetyczny przekształcił się w sieć niezależnie funkcjonujących jednostek, takich jak gminy, miasta, czy zakłady przemysłowe, generujących i magazynujących energię na własne potrzeby. Wizja ta opiera się na koncepcji dystryktów energii, gdzie lokalne źródła wytwórcze, takie jak fotowoltaika, biogaz czy turbiny wiatrowe zapewniają stabilność i przewidywalność dostaw energii. W kontekście polskich realiów istnieją już przykłady gmin posiadających własne sieci dystrybucyjne i źródła odnawialne, które służą zarówno mieszkańcom, jak i lokalnemu biznesowi.

Inwestycje w OZE na poziomie lokalnym często okazują się być wysoce opłacalne i nie wymagają dotacji. W wielu przypadkach zwrot z inwestycji w fotowoltaikę czy inne źródła odnawialne następuje w ciągu kilku lat, co czyni je atrakcyjnymi również dla mniejszych firm. Kluczowe jest tutaj zrozumienie, że koszty związane z transformacją energetyczną są niższe niż oczekiwane, a korzyści ekonomiczne, jakie niesie ta transformacja, mogą być znaczące.

 

Samowystarczalne biurowce

W Polsce rozwój technologii magazynowania energii, takich jak banki energii solnej czy elektroliza, może otworzyć nowe możliwości dla stabilizacji sieci energetycznych i zwiększenia efektywności wykorzystania energii odnawialnej. Technologie te umożliwiają magazynowanie nadwyżek energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę czy wiatraki, co z kolei pozwala ją wykorzystywać w okresach zwiększonego zapotrzebowania. To pokazuje, że polska energetyka stopniowo odchodzi od przestarzałych modeli w kierunku nowoczesnych, zrównoważonych rozwiązań.

Podjęcie efektywnych działań w dziedzinie energetyki odnawialnej wymaga fachowej wiedzy i świadomego podejścia. Rynek ten oferuje wiele możliwości, ale aby w pełni wykorzystać potencjał OZE, konieczne jest zrozumienie i analiza indywidualnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstw.  W naszym kraju istnieje wiele modeli optymalizacji energetycznej, które mogą być dostosowane do tych potrzeb. Przykłady z praktyki pokazują, że nawet duże biurowce w centrach miast, poprzez inwestycje we własne źródła energii i inteligentne systemy zarządzania, osiągają znaczne oszczędności i stabilność dostaw. Ważne jest, aby podejście do transformacji energetycznej było holistyczne, uwzględniające zarówno produkcję, jak i optymalizację zużycia energii.

 

Waga edukacji i świadomości społecznej

Transformacja energetyczna w Polsce otwiera nowe możliwości dla biznesu i społeczności lokalnych. Poprzez analizę potrzeb, współpracę i innowacje technologiczne, możliwe jest osiągnięcie nie tylko niezależności energetycznej, ale także znaczących oszczędności finansowych. W ramach transformacji energetycznej istotne jest jednak również to, by polskie firmy i samorządy koncentrowały się nie tylko na produkcji energii, ale również na zrównoważonym zarządzaniu tą energią. Oznacza to efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, minimalizowanie strat i maksymalizowanie efektywności energetycznej.

Polska stoi przed szansą stworzenia skutecznych i ekonomicznie opłacalnych modeli energetycznych, które będą stanowić wzór dla innych krajów. Przy zachowaniu najlepszych standardów  i wykorzystaniu dostępnych technologii, transformacja energetyczna może przyczynić się do budowania bardziej zrównoważonej i ekonomicznie stabilnej przyszłości. Kluczowym elementem tej transformacji jest także edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Informowanie o korzyściach płynących z odnawialnych źródeł energii oraz o sposobach ich wykorzystania może przyspieszyć proces adaptacji społeczeństwa do nowej rzeczywistości energetycznej.

 

Krzysztof Dziaduszyński

Autor jest członkiem zarządu firmy ESOLEO